Najnowsza książka Agnieszki Maciąg, pt. “Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia” skierowana jest do osób, które pragną świadomie kształtować swój los. Autorka wierzy, że to, co myślimy i jakich słów używamy, może wpływać na nasz nastrój, nasze postępowanie i całe nasze życie. Na własnym przykładzie pokazuje, w jaki sposób pracować ze słowami, by przynosiły najlepsze rezultaty, proponując codzienne modlitwy i afirmacje.

Słowa mają moc

Człowiek ma tendencje do negatywnego myślenia. Tworzy czarne scenariusze, wyobraża sobie możliwe niepowodzenia i dokładnie wizualizuje swoje porażki. Agnieszka Maciąg uświadamia czytelnika, że przyciąga on dokładnie to, o czym myśli i mówi. Jej książka ma stanowić przewodnik po świecie na pozór zwyczajnych, ale jednak magicznych słów, które mogą zauważalnie wpłynąć na życie każdego, kto zacznie ich świadomie używać. W książce znalazło się 21 słów i zwrotów, które autorka uznała za szczególnie cenne. Wśród nich wymienić można m.in.:

  • uważność, czyli umiejętność skupienia się na chwili obecnej,
  • wdzięczność, polegającą przede wszystkim na dziękowaniu za to, co już otrzymaliśmy,
  • miłość, zarówno do innych ludzi, jak i do otaczającego świata, a także do siebie samego,
  • cierpliwość, związaną z oczekiwaniem na efekty i wytrwałością w pracy nad nimi,
  • odwagę w realizacji swoich pragnień i życiu w zgodzie z własnymi pragnieniami,
  • rozwój, rozumiany jako stawanie się lepszą wersją siebie każdego dnia.

Te i pozostałe słowa zawarte w książce, mają wpłynąć na postrzeganie siebie i świata przez czytelnika oraz skłonić go do świadomego kreowania szczęśliwego życia.

Praca nad słowem i myślą

Książka została przygotowana w taki sposób, by praca z nią była możliwa na różne sposoby. Można przeczytać ją jako całość, w której każdy kolejny rozdział odkrywa kolejne słowo mocy. Można dzień po dniu realizować zaproponowane przez autorkę ćwiczenia w ustalonej przez autorkę kolejności. Można również codziennie otwierać książkę na losowo wybranej stronie i rozważać zawarte w danym rozdziale treści. Zgodnie z zamysłem Agnieszki Maciąg, w ten sposób będziemy trafiać właśnie na te słowa, które w określonej chwili będą nam najbardziej potrzebne, bowiem wszechświat wie, co jest dla nas najlepsze. Jednak w “Słowach mocy” to nie treść jest najważniejsza: po każdym opisie słowa, czytelnik ma możliwość skorzystania z zaproponowanych przez autorkę medytacji, afirmacji i ćwiczeń, które, powtarzane systematycznie, mają wprowadzić trwałe zmiany w naszych nawykach myślowych, a to będzie stanowiło podstawę do realnej poprawy naszego życia.

Agnieszka Maciąg pisze z głębi serca. Jej książki są osobiste, pełne ciepła i podnoszą na duchu, a czytelnik czuje, że pisane są wprost do niego. “Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia” to propozycja dla osób, które chcą rozwijać się duchowo i potrzebują ku temu odpowiednich narzędzi.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com