Myśl, mów i twórz – Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia

Najnowsza książka Agnieszki Maciąg, pt. “Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia” skierowana jest do osób, które pragną świadomie kształtować swój los. Autorka wierzy, że to, co myślimy i jakich słów używamy, może wpływać na nasz nastrój, nasze postępowanie i całe nasze życie. Na własnym przykładzie pokazuje, w jaki sposób pracować ze słowami, by przynosiły najlepsze rezultaty, proponując codzienne modlitwy i afirmacje.

Słowa mają moc

Człowiek ma tendencje do negatywnego myślenia. Tworzy czarne scenariusze, wyobraża sobie możliwe niepowodzenia i dokładnie wizualizuje swoje porażki. Agnieszka Maciąg uświadamia czytelnika, że przyciąga on dokładnie to, o czym myśli i mówi. Jej książka ma stanowić przewodnik po świecie na pozór zwyczajnych, ale jednak magicznych słów, które mogą zauważalnie wpłynąć na życie każdego, kto zacznie ich świadomie używać. W książce znalazło się 21 słów i zwrotów, które autorka uznała za szczególnie cenne. Wśród nich wymienić można m.in.:

  • uważność, czyli umiejętność skupienia się na chwili obecnej,
  • wdzięczność, polegającą przede wszystkim na dziękowaniu za to, co już otrzymaliśmy,
  • miłość, zarówno do innych ludzi, jak i do otaczającego świata, a także do siebie samego,
  • cierpliwość, związaną z oczekiwaniem na efekty i wytrwałością w pracy nad nimi,
  • odwagę w realizacji swoich pragnień i życiu w zgodzie z własnymi pragnieniami,
  • rozwój, rozumiany jako stawanie się lepszą wersją siebie każdego dnia.

Te i pozostałe słowa zawarte w książce, mają wpłynąć na postrzeganie siebie i świata przez czytelnika oraz skłonić go do świadomego kreowania szczęśliwego życia.

Praca nad słowem i myślą

Książka została przygotowana w taki sposób, by praca z nią była możliwa na różne sposoby. Można przeczytać ją jako całość, w której każdy kolejny rozdział odkrywa kolejne słowo mocy. Można dzień po dniu realizować zaproponowane przez autorkę ćwiczenia w ustalonej przez autorkę kolejności. Można również codziennie otwierać książkę na losowo wybranej stronie i rozważać zawarte w danym rozdziale treści. Zgodnie z zamysłem Agnieszki Maciąg, w ten sposób będziemy trafiać właśnie na te słowa, które w określonej chwili będą nam najbardziej potrzebne, bowiem wszechświat wie, co jest dla nas najlepsze. Jednak w “Słowach mocy” to nie treść jest najważniejsza: po każdym opisie słowa, czytelnik ma możliwość skorzystania z zaproponowanych przez autorkę medytacji, afirmacji i ćwiczeń, które, powtarzane systematycznie, mają wprowadzić trwałe zmiany w naszych nawykach myślowych, a to będzie stanowiło podstawę do realnej poprawy naszego życia.

Agnieszka Maciąg pisze z głębi serca. Jej książki są osobiste, pełne ciepła i podnoszą na duchu, a czytelnik czuje, że pisane są wprost do niego. “Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia” to propozycja dla osób, które chcą rozwijać się duchowo i potrzebują ku temu odpowiednich narzędzi.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com